George - Gerswhin Brothers

George

George heeft een stoere, robuuste uitstraling en sluit mooi aan bij de bouwtypologie van de aangrenzende buurt Buitenveldert. De gevel is opgebouwd uit een lichtgele baksteen, gecombineerd met banden van sierbeton. Het gebouw ligt aan de Parnassusweg en de woningen liggen boven een openbare ruimte met winkels en horeca. Het woonblok voorziet in 84 woningen, hoofdzakelijk bestaande uit compacte stadsappartementen van drie verschillende types. Bekijk de foto’s. 


George has a cool and robust look and beautifully links into the building typology of the adjacent Buitenveldert neighbourhood. The facade has been constructed with a light yellow brick, combined with bands of decorative concrete. The building is located on the Parnassusweg and the residences are located above a public space with shops and catering establishments. The residential block provides in 84 houses, mainly consisting of three different types of compact town apartments. Please refer to the images as shown.

Spectaculaire hoogbouw dat aan Manhattan doet denken, afgewisseld met sfeervolle binnentuinen en rustige pleintjes. Volop voorzieningen in de omgeving zoals kwalitatief goede restaurants, bars en sportclubs en overig winkelaanbod. Gelegen in de nabijheid van het Amsterdamse bos. Optimale bereikbaarheid met meerdere stations van openbaar vervoer op loopafstand en de ringweg dichtbij. Welkom op de Zuidas van Amsterdam; een kosmopolitisch gebied, waar wonen en werken optimaal gecombineerd wordt. Het is niet alleen een internationaal zakencentrum, maar ook een fantastische woonomgeving. Omringd door schitterende architectuur en in dezelfde stijl van internationale allure ligt Gershwin Brothers in het hart van dit levendige gebied!


Spectacular high-rise buildings, which gives the Manhattan feeling, interspersed with beautiful courtyards and quiet squares. Plenty of amenities in the direct vicinity, such as good quality restaurants, bars and sports clubs and a range of shops. Located near the Amsterdam forest. Optimal accessibility with several public transport stations within walking distance and the nearby ring road. Welcome to Zuidas area of Amsterdam; a cosmopolitan area, where living and working can be optimally combined.

It is not only an international business centre, but also a fantastic place to live. Surrounded by stunning architecture and build in the same style of international allure you will find Gershwin brothers, located..in the very heart of this vibrant area!