Ira - Gerswhin Brothers

Ira

Direct naast George bevindt zich Ira, gebouwd in U-vorm rond een gemeenschappelijke binnentuin. Dit complex is geïnspireerd op de Berlage-stijl die u terugvindt in Amsterdam Zuid; veel symmetrie, krachtige lijnen en gebouwd in roodbruine baksteen. Het woonblok voorziet in 75 woningen, vooral luxe 3-kamer appartementen en een aantal royale terraswoningen. 


Ira is located right next to George, built in a U-shape around a communal inner courtyard. This complex was inspired by the Berlage style which you will find in South area Amsterdam; lots of symmetry, powerful lines and red-brown bricks. The residential block consists of 75 homes, mainly luxurious 2 bedroom apartments and a number of spacious terraced houses.

Spectaculaire hoogbouw dat aan Manhattan doet denken, afgewisseld met sfeervolle binnentuinen en rustige pleintjes. Volop voorzieningen in de omgeving zoals kwalitatief goede restaurants, bars en sportclubs en overig winkelaanbod. Gelegen in de nabijheid van het Amsterdamse bos. Optimale bereikbaarheid met meerdere stations van openbaar vervoer op loopafstand en de ringweg dichtbij. Welkom op de Zuidas van Amsterdam; een kosmopolitisch gebied, waar wonen en werken optimaal gecombineerd wordt. Het is niet alleen een internationaal zakencentrum, maar ook een fantastische woonomgeving. Omringd door schitterende architectuur en in dezelfde stijl van internationale allure ligt Gershwin Brothers in het hart van dit levendige gebied!


Spectacular high-rise buildings, which gives the Manhattan feeling, interspersed with beautiful courtyards and quiet squares. Plenty of amenities in the direct vicinity, such as good quality restaurants, bars and sports clubs and a range of shops. Located near the Amsterdam forest. Optimal accessibility with several public transport stations within walking distance and the nearby ring road. Welcome to Zuidas area of Amsterdam; a cosmopolitan area, where living and working can be optimally combined.

It is not only an international business centre, but also a fantastic place to live. Surrounded by stunning architecture and build in the same style of international allure you will find Gershwin brothers, located..in the very heart of this vibrant area!